Nabovarsel og naboerklæring

 

Nabovarsel må sendes til Ovf i forbindelse med byggesaker, fradeling av eiendom mv. Der hvor naboeiendommen er festetomt, skal nabovarsel sendes både til grunneier og til fester. Når du søker om nabovarsel er det viktig at kartvedlegg og informasjon om tiltaket er klart og tydelig, slik at vi lettere kan vurdere nabovarselet. 

Naboerklæring er et skriftlig samtykke fra Ovf. Dette må det søkes om ved tiltak som avviker fra lovens regler om fire meters avstand til felles eiendomsgrense. Når du søker om naboerklæring vil vi i skjema etterspørre den informasjonen som er nødvendig for oss i vår vurdering. Det er viktig at du også her har et kartvedlegg som tydelig viser avstanden til felles eiendomsgrense.

Naboerklæring og nabovarsel kan du sende inn ved å bruke skjemaene nedenfor.

Send søknad om naboerklæring

Send søknad om naboerklæring her

Send nabovarsel

Send nabovarsel her