Administrasjonsvederlag

Administrasjonsvederlaget har bakgrunn i at det normalt er avtalt i eksisterende avtaler at rettighetshaver skal dekke kostnadene med endringer i avtaleforholdet.

Ved for eksempel innløsning av festetomt følger dette også av loven. Når fondet inngår nye avtaler, er det en forutsetning at kostnadene med å utarbeide avtalen og følge opp avtaleforholdet, dekkes av avtaleparten vår, som normalt også er den som har behov for avtalen.

Administrasjonsvederlagene er normalt satt som standardsatser, basert på hvor mye tid og arbeid som ligger i en normal sak av denne typen. I noen tilfeller, for eksempel i saker vi venter blir særlig kompliserte, kan administrasjonsvederlaget avvike fra standardsatsen.

Skriv ut