OVF Jubileumsmagasin

Opplysningsvesenets fond (OVF) ble opprettet i 1821, og har gjennom 200 år bidratt til samfunnsutvikling av stor betydning for landet. Jubileumsmagasinet speiler både viktige deler av denne historien og OVF’s aktive bidrag til samfunnsbyggingen i vår tid.

Magasinet kan også lastes ned her:
Klikk her for å laste ned OVF Jubileumsmagasin

Skriv ut