Ansatte i Ovf med datterselskaper.

Organisasjon og datterselskaper

Fondet er underlagt Barne - familiedepartementet og og forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fonds styre. Styret oppnevnes ihht. forvaltningsorganets vedtekter §2 av departementet og sammensettes med fem medlemmer med varamedlemmer. Styret for perioden 2021-2024 består av :

Styret

  Styreleder:    Stephan Lange Jervell  
  Nestleder : 

  Lars Martin Lunde  

  Styremedlemmer:   Eivind Hansen 
      Karin-Elin Berg (oppnevnt etter forslag fra Kirkerådet)      
     

 Birgit Agnethe Bråthen Lockertsen (oppnevnt etter forslag fra Presteforeningen) 

    

Fast møtende varamedlem:    Helge Aarseth

Organisasjon

Fondets eiendommer består av prestegårder, presteboliger, festetomter og andre tomter, vassdrag, næringseiendommer, og skog og utmark. Eiendommene forvaltes av Forvaltingsorganet og fondets datterselskaper.

 

Datterselskaper

Ovf er en stor grunneier. Forretningsvirksomheten innen flere av disse områdene er skilt ut i egne datterselskaper. 

Clemens Eiendom

Driver kommersiell eiendomsutvikling på fondets arealer. Clemens Eiendom ivaretar også rollen som eier og forvalter av fondets næringseiendommer. Ler mer

Granavolden Gjæstgiveri

Et moderne gjestgiveri på historisk grunn. Gjestgiveriet har 74 senger fordelt på 45 nyoppussede rom og nye konferanselokaler. Les mer

Clemens Kraft

Kraftselskapet er blant de største aktørene innen småkraftverk i Norge. I 2016 hadde selskapet 19 produserende kraftverk . Les mer

Clemens Skog er fra 2018 innlemmet i fondet.

 

 

Skriv ut