Symbolverdier

På Nedstrand i Ryfylke ligger kirke og prestegård side om side. Det gir stor symbolverdi.    

Prestegården med sin størrelse og beliggenhet forteller noe om prestens viktige posisjon gjennom tidene. Fram til 1997 var han embetsmann i samfunnet. Sognepresten representerte øvrigheten sammen med lensmannen i bygda. På Nedstrand  prestegård bor Dag Tormod Milje. Han er en i en lang kontinuitet av prester på stedet, som bor i den dedikerte tjenesteboligen, utformet og bygget for kallet. Les mer i  Kulturarven om Nedstrand          

Skriv ut