Ansatte på seilas med Christian Radich høsten 2019

To ledige stillinger

Vi har behov for advokatfullmektig og rådgiver

Vi har behov for mer kapasitet da flere av våre advokater er tungt involvert i prosjektet der eiendeler i OVF skal deles mellom staten og Den norske kirke (Meld. St. 29 (2018- 2019) og innst. 209 S (2019-2020). Vi søker derfor etter en advokatfullmektig til et vikariat i perioden november 2020 til juni 2021. I tilknytning til samme felt søker vi også etter en rådgiver. 

Skriv ut