Meldal prestebolig Foto: Ovf

Salg og utleie

Opplysningsvesenets fond har presteboliger i hele landet som både kan være til salgs eller til utleie. Det kan dreie seg om enkeltstående boliger i et boligfelt, eller boliger på et prestegårdstun, gjerne i kortere eller lengre avstand til en kirke eller kirkegård.   

 

U T L E I E

 

 

S A L

Vikna prestebolig er til salgs 

Gjennom vår egen fane - Prestebolig - kan man ved filtrering finne presteboliger til salgs.

Følg med på nettsidene Ovf.no når det gjelder salg og utleie av Ovfs presteboliger .

Våre boliger til leie ligger ute på finn.no 

Skriv ut