Siljan prestebolig Foto: Ovf 2015

Salg og utleie

Opplysningsvesenets fond har presteboliger i hele landet som både kan være til salgs eller til utleie. Det kan dreie seg om enkeltstående boliger i et boligfelt, eller boliger på et prestegårdstun, gjerne i kortere eller lengre avstand til en kirke eller kirkegård.   

U T L E I E

Våre boliger ligger også ute på Finn.no til utleie 

Lista prestebolig, Vanse er til utleie

Øksfjord prestebolig er til utleie, Loppa

Nyrestaurert, fredet uthus ledig for utleie, Tvedestrand

S A L G

Se våre presteboliger til salgs under Ovf siden : Finn prestebolig:

Hjelmeland prestebolig er til salgs

Vega prestebolig er til salgs

Fåberg nye prestebolig er til salgs

_________________________________________________________

Følg med på nettsidene ovf.no når det gjelder salg og utleie av Ovfs presteboliger .

Skriv ut